З кожним роком учням доводиться засвоювати все більший об’єм інформації. Розуміючи, що дітям складно справитися з шкільним навантаженням, науковцями постійно здійснюється пошук різноманітних засобів, спрямованих на підвищення ефективності навчання. Одним з таких засобів є робочі зошити з друкованою основою. Їх вміст тісно пов’язаний з матеріалом підручників і відповідає чинним освітнім програмам.

Робочий зошит – це персональний друкований посібник, призначений для виконання в ньому завдань з теми, яка вивчається. Працюючи в такому зошиті, учень не тільки повторює вивчений матеріал, а усвідомлює його. Завдяки цьому покращується якість і ефективність навчання. Але перед тим, як купити робочі зошити, потрібно уточнити у вчителя, підручником якого автора буде користуватися ваша дитина під час навчання.

Робочі зошити можна умовно поділити на такі види:

інформаційний. В ньому міститься основні відомості про зміст матеріалу, який вивчається;

контролюючий. Завдання спрямовані на опанування матеріалу уроку, виявлення та усунення труднощів;

змішаний. В такому посібнику поєднуються всі види завдань.

Друкований робочий зошит має ряд вагомих переваг перед звичайним:

•             матеріал уроку викладається в стислому вигляді, з використанням малюнків, схем, графіків, що сприяє кращому засвоєнню інформації;

•             виконуючи в зошиті завдання різного рівня складності, учень застосовує щойно отримані знання на практиці;

•             завдяки друкованій основі, з'являється можливість виконання більшого об’єму завдань. Зростає продуктивність праці на занятті та вдома.

•             виконуючи завдання різного характеру, учень активізує свої творчі, пошукові та дослідницькі здібності, спрямовує себе на здобуття нових знань.

Для того, щоб дитина могла навчитися робити висновки і самостійно знаходити рішення, всі сучасні зошити обов'язково містять завдання проблемного характеру. В посібниках з математики не обійтися без вправ на порівняння. Природа та фізика потребує класифікації явищ та визначення ознак предметів. Вивчаючи літературу, дитина навчиться виділяти основну думку, визначати головних героїв. Робочий зошит «Англійська мова» допоможе учню більш ефективно і якісно засвоїти іншомовний матеріал.

Більшість батьків розуміють важливість і доцільність використання зошитів з друкованою основою під час навчання, тому завжди підтримують вимоги вчителів.

В магазині «Буклетка» можна знайти необхідні друковані робочі зошити з різних предметів, починаючи з дошкільного і закінчуючи старшим шкільним віком.