Информация

This is just an info notification message.

Ошибка

This is just an error notification message.

Внимание

This is just a warning notification message.

Поздравляем

This is just a success notification message.

0564 74-03-99, 096 954-05-59

Уроки фізики у 10 класі

Уроки фізики у 10 класі

Додати відгук

11,00 грн

Коротка інформація

У посібнику вміщено поурочні розробки всіх тем з курсу фізики 10 класу відповідно до вимог чинної програми. Для вчителів фізики середніх загальноосвітніх шкіл, студентів фізико-математичних факультетів вищих навчальних закладів.

Уроки фізики у 10 класі

Двічі клацніть на зображенні для перегляду в повному розмірі

Зменшити
Збільшити

Більше зображень

Кількість сторінок 256
ISBN 966-692-319-X
Мова українська
Видавництво Богдан
Автор книги Михайло Тимочків
Зміст

Передмова
Урок 1. Основи молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) та її дослідне обґрунтування. Броунівський рух
Урок 2. Маса молекул. Кількість речовини. Стала Авогадро
Урок 3. Розв’язування задач і вправ
Урок 4. Реальний та ідеальний гази. Закони Авогадро і Дальтона
Урок 5. Макроскопічні параметри стану речовини. Температура. Термодинамічна рівновага. Газові закони. Закон Бойля – Маріотта
Урок 6. Лабораторна робота № 1. Дослідне підтвердження закону Бойля – Маріотта
Урок 7. Закон Гей-Люссака. Абсолютна шкала температур
Урок 8. Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва – Клапейрона
Урок 9. Розв’язування задач
Урок 10. Закон Шарля
Урок 11. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії
Урок 12. Молекулярно-кінетичне тлумачення температури. Швидкість теплового руху молекул. Дослід Штерна
Урок 13. Розв’язування задач
Урок 14. Повторювально-узагальнювальний урок з теми "Закони ідеального газу. Основи МКТ". Розв’язування задач
Урок 15. Контроль навчальних досягнень з теми "Закони ідеального газу. Основи молекулярно-кінетичної теорії"
Урок 16. Внутрішня енергія та способи її зміни
Урок 17. Робота газу. Перший закон термодинаміки
Урок 18. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес. Цикл Карно
Урок 19. Розв’язування задач
Урок 20. Оборотні і необоротні процеси. Другий закон термодинаміки
Урок 21. Теплові двигуни. ККД теплових двигунів
Урок 22. Способи підвищення ККД теплових двигунів. Використання теплових двигунів. Екологічні проблеми використання теплових двигунів
Урок 23. Повторювально-узагальнювальний урок з теми "Основи термодина-міки". Підготовка до атестації
Урок 24. Контроль навчальних досягнень з теми "Основи термодинаміки"
Урок 25. Насичена і ненасичена пара
Урок 26. Кипіння рідин. Залежність температури кипіння від тиску
Урок 27. Вологість повітря. Точка роси
Урок 28. Лабораторна робота № 2. Вимірювання вологості повітря
Урок 29. Поверхневий натяг рідини
Урок 30. Змочування. Капілярні явища
Урок 31. Розв’язування задач
Урок 32. Кристалічні й аморфні тіла. Рідкі кристали
Урок 33. Деформація твердих тіл. Види деформацій. Закон Гука
Урок 34. Механічні властивості твердих тіл. Діаграма розтягу
Урок 35. Лабораторна робота № 3. Визначення модуля пружності гуми
Урок 36. Розв’язування задач. Підготовка до контролю навчальних досягнень
Урок 37. Контроль навчальних досягнень з теми "Властивості газів, рідин і твердих тіл"
Урок 38. Електричний заряд. Його дискретність. Елементарний заряд. Закон збереження електричного заряду
Урок 39. Закон Кулона
Урок 40. Розв’язування задач на закон Кулона
Урок 41. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Лінії напруженості електричного поля
Урок 42. Розв’язування задач. Дослід Міллікена
Урок 43. Провідники і діелектрики в електричному полі. Електростатичний захист. Діелектрична проникність
Урок 44. Робота електричного поля з переміщення заряду
Урок 45. Потенціал. Різниця потенціалів. Електрична напруга. Зв’язок між напруженістю електричного поля і напругою
Урок 46. Розв’язування задач
Урок 47. Електроємність. Конденсатор
Урок 48. Електроємність плоского конденсатора. Енергія зарядженого конденсатора
Урок 49. Типи конденсаторів та їх застосування в техніці. З’єднання конденсаторів у батарею
Урок 50. Повторювально-узагальнювальний урок з теми "Електричне поле"
Урок 51. Розв’язування задач
Урок 52. Контроль навчальних досягнень з теми "Електростатика"
Урок 53. Умови, необхідні для існування електричного струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір. Питомий опір
Урок 54. Лабораторна робота № 4. Визначення питомого опору провідника
Урок 55. Послідовне і паралельне з’єднання провідників
Урок 56. Лабораторна робота № 5. Дослідження послідовного і паралельного з’єднання провідників
Урок 57. Розв’язування задач. Розширення меж вимірювання амперметра і вольтметра
Урок 58. Робота і потужність електричного струму
Урок 59. Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола
Урок 60. Розв’язування задач
Урок 61. Лабораторна робота № 6. Дослідження джерела струму (визначення електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела струму)
Урок 62. Повторювально-узагальнювальний урок. Розв’язування задач
Урок 63. Контроль навчальних досягнень з теми "Закони постійного струму"
Урок 64. Магнітне поле. Магнітна індукція
Урок 65. Модуль магнітної індукції. Графічне зображення магнітних полів
Урок 66. Сила Ампера. Використання сили Ампера у техніці
Урок 67. Розв’язування задач
Урок 68. Магнітний потік. Лабораторна робота № 7. Спостереження дії магнітного поля на струм
Урок 69. Сила Лоренца. Використання сили Лоренца у технічних пристроях
Урок 70. Магнітні властивості речовини
Урок 71. Феромагнетики. Властивості феромагнетиків. Застосування магніт- них властивостей речовин
Урок 72. Підсумково-узагальнювальний урок з теми "Магнітне поле струму". Підготовка до тематичного оцінювання
Урок 73. Контроль навчальних досягнень з теми "Магнітне поле струму"
Урок 74. Електричний струм у металах. Електронна теорія провідності металів
Урок 75. Залежність опору металевих провідників від температури. Надпровідність
Урок 76. Електричний струм у вакуумі. Електронна емісія. Вакуумний діод
Урок 77. Електронно-променева трубка
Урок 78. Електричний струм в електролітах. Електроліз та його застосування
Урок 79. Закони електролізу. Розв’язування задач
Урок 80. Лабораторна робота № 8. Визначення заряду електрона
Урок 81. Електричний стум у газах. Несамостійний розряд
Урок 82. Самостійні розряди різних типів та їхнє застосування
Урок 83. Розв’язування задач
Урок 84. Що таке напівпровідники. Електропровідність напівпровідників та її залежність від зовнішніх факторів
Урок 85. Власна і домішкова провідності напівпровідників
Урок 86. Електронно-дірковий перехід (p – n-перехід) і його застосування
Урок 87. Транзистор. Використання напівпровідникових приладів
Урок 88. Підсумково-узагальнювальний урок з теми "Електричний струм у різних середовищах"
Урок 89. Контроль навчальних досягнень з теми "Струм у різних середовищах"
Урок 90. Техніка безпеки при проведенні лабораторного практикуму. Інструктаж. Розподіл класу на групи
Уроки 91 – 92. Лабораторний практикум
Уроки 93 – 100. Лабораторний практикум
Урок 101. Зарахування робіт практикуму
Урок 102. Підсумковий урок
  1. Відгуків ще немає

Залиште відгук на товар:

Якість