Після 15 березня 2018 року світ побачила офіційна, вже затверджена Кабміном версія нового Державного стандарту. Нагадаємо, що документ був прийнятий урядом країни ще у лютому місяці і весь цей час чекав на затвердження.

У новому Держстандарті акцентовано увагу на позиційні вимоги, які в першу чергу стосуються  результатів навчання і компетенції учнів. Також в ньому прописано загальний обсяг можливого навантаження дітей та форму проведення державної підсумкової атестації. На основі освітнього стандарту українські ЗНЗ  зможуть розробити освітні програми.

 

 

 

Що нового очікує початкову школу?

Стандарт визначає, що початкова освіта буде складатися з двох циклів – 1-2 та 3-4 класів. При цьому не буде межі між цими роками навчання, а під час розробки тематики мають спиратися на об’єктивні позиції та  вікові особливості розвитку підопічних початкової школи, щоб забезпечити оптимальні можливості в процесі отримання освіти.

 

            

 

Базові компетенції

Новий освітній стандарт визначив 11 основних компетенцій, якими мають володіти здобувачі початкової освіти. Зокрема серед них можна виділити:

• високий рівень знань та вмінь практичного застосування державної мови;

• вміння спілкуватися рідною та іноземною мовами (англійська, німецька мова та інша за вибором навчального закладу);

• математичну компетентність;

• компетенції в сфері природничих наук, техніки та технологій;

• знання в області інноваційності;

• екологічну компетентність;

• навчання протягом життя;

• громадянську та соціальну активність;

• підприємницьку та фінансову грамотність. 

 

 

 

Серед базових вмінь, якими по закінченню початкової ланки, мають володіти учні, зазначено:

• читання з розумінням;

• здатність висловлювати свою думку письмово (в робочих зошитах) та усно;

• критичне та системне мислення;

• високий показник креативності;

• позитивний потенціал ініціативності;

• вміння логічно обґрунтовувати зайняту позицію;

• здатність конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики;

• прийняття рішень;

• вирішення проблем;

• готовність йти на співпрацю з іншими людьми.

 

 

Крім того до структури базового плану навчання, рекомендованого для початкової ланки,  чітко прописано граничний об’єм навчального навантаження та вказано на зміст та структуру початкової освіти, яка є першим рівнем середньої освіти. Доцільним є встановлення в Держстандарті почасовий пропорційний розподіл матеріалу між роками навчання та освітніми областями.  Відповідно до прописаного стандарту буде випущено ще й нові підручники та робочі зошити для першого класу.