Рarallelen – сучасний підручник, завданням якого є цілеспрямоване вивчення німецької мови як другої іноземної як в звичайних загальноосвітніх школах, так і в навчальних закладах, які спеціалізуються на поглибленому вивченні мов. Автором книг та додаткових посібників, серед яких робочі зошити, тести, книги для вчителя та аудіо додатки, є Надія Баcай.

Щоб правильно стартувати на теренах пізнання нової мови, треба купити Басай німецька мова 5 клас parallelen, який пропонує ґрунтовно викладений та систематизований лінгвістичний матеріал. П’ятикласники мають можливість швидко набути мовленнєвих навичок, пізнати особливості нової мови та навчитися правильно її використовувати.

                      

Подальше опанування мови супроводжуватиме книжка з німецької мови 7 клас басай і так аж до 11 класу включно. Окрім гарних знань, які можна легко використати на практиці, вона готує учнів до складання іспиту типу «Fit in Deutsch». Так німецька мова 10 клас басай підручник містить ряд вправ, які схожі за структурним оформленням та лексичним наповненням до завдань іспиту. Тексти підібрані таким чином, щоб максимально представити учням лінгвокраїнознавчий матеріал, адже знання особливостей країни, мова якої вивчається, є дуже важливим для успішного результату. Багаторівнева німецька мова parallelen – особливий підручник, який відрізняє від інших:

                       

• наявність прозорих тематичних модулів;

• цікаві екскурсії по німецькомовним країнам;

• удосконалений підхід на основі проблемного навчання;

• гарно підібраний лексичний матеріал;

• конкретні пояснення та граматика, та оптимально розроблені блоки тренувальних вправ;

• цікавій підбір текстів для читання.

Допомагає формуванню навичок аудіювання та говоріння додатково розроблений, в рамках кожного окремого класу, аудіо додаток. Він містить всі тексти для читання, ряд діалогів та лексичних одиниць для гарного пізнання та знайомства з аутентичною німецькою вимовою.