Информация

This is just an info notification message.

Ошибка

This is just an error notification message.

Внимание

This is just a warning notification message.

Поздравляем

This is just a success notification message.

0564 74-03-99, 096 954-05-59

Алгебра і геометрія: 8 клас: Тематичні контрольні роботи і завдання для експрес-контролю: Навчальний посібник

Алгебра і геометрія: 8 клас: Тематичні контрольні роботи і завдання для експрес-контролю: Навчальний посібник

Додати відгук

12,00 грн

Коротка інформація

У посібнику запропонована добірка завдань для проведення тематичного оцінювання з алгебри і геометрії учнів 8-го класу. Тексти завдань складено відповідно до діючої програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, за чинними в Україні підручниками. Призначений для учнів загальноосвітніх середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, для абітурієнтів, а також учителів і методистів.

Алгебра і геометрія: 8 клас: Тематичні контрольні роботи і завдання для експрес-контролю: Навчальний посібник

Двічі клацніть на зображенні для перегляду в повному розмірі

Зменшити
Збільшити

Більше зображень

Кількість сторінок 80
ISBN 978-966-10-1770-1
Мова українська
Видавництво Богдан
Автор книги Олександр Істер
Зміст

Передмова.
До вчителя
Тематичні контрольні роботи з алгебри
ТКР-1. Дроби. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів
ТКР-2. Множення і ділення дробів.
Тотожні пере тво рення раціональних виразів.
Розв’язу вання раціональних рівнянь ТКР-3. Степінь із цілим показником і його влас тивості Стандартний вигляд числа.
Функ ція y k
x
=
ТКР-4. Квадратні корені. Дійсні числа
ТКР-5. Квадратні рівняння. Теорема Вієта. Розв’я зування задач за допомогою
квадратних рівнянь
ТКР-6. Квадратний тричлен. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних,
та задач за допо могою рівнянь, які зводяться до квадратних
ТКР-7. Підсумкова контрольна робота з алгебри
Тематичні контрольні роботи з геометрії
ТКР-1. Чотирикутник, його елементи. Паралело грам та його види
ТКР-2. Трапеція. Вписані та центральні кути. Впи сані та описані чотирикутники.
Тео рема Фалеса. Середні лінії трикутника і трапеції
ТКР-3. Подібність трикутників
ТКР-4. Многокутник. Площі многокутників
ТКР-5. Розв’язування прямокутних трикутників
ТКР-6. Підсумкова контрольна робота з геометрії
Завдання для проведення експрес-контролю з алгебри
ЕК-1. Дроби. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів
ЕК-2. Множення і ділення дробів. Тотожні перетво рення раціональних виразів.
Розв’язу вання раціональних рівнянь
ЕК-3. Степінь із цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд числа.
Функція y k
x
=
ЕК-4. Квадратні корені. Дійсні числа
ЕК-5. Квадратні рівняння. Теорема Вієта. Розв’язу вання задач за допомогою
квадратних рівнянь
ЕК-6. Квадратний тричлен. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних,
та задач за допо м огою рівнянь, які зводяться до квадратних
Завдання для проведення експрес-контролю з геометрії
ЕК-1. Чотирикутник, його елементи. Паралелограм та його види
ЕК-2. Трапеція. Вписані та центральні кути. Впи сані та описані чотирикутники.
Теорема Фалеса. Середні лінії трикутника і трапеції
ЕК-3. Подібність трикутників
ЕК-4. Многокутник. Площі многокутників
ЕК-5. Розв’язування прямокутних трикутників
  1. Відгуків ще немає

Залиште відгук на товар:

Якість